Εσωτερική οικιακή βοηθός

Η εσωτερική οικιακή βοηθός διαμένει κατά τις βραδυνές ώρες στο χώρο εργασίας της Το ρεπό της είναι συνήθως 24 ώρες την Κυριακή